Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2018

fugufisz
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viajestemdeszczem jestemdeszczem
fugufisz

November 11 2018

fugufisz
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viamikmikmik mikmikmik
fugufisz
fugufisz
0603 f125 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamorazmora morazmora
fugufisz
3469 45c3 500
Reposted frommassivejack massivejack viainvincible invincible

November 05 2018

fugufisz
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viaToshi Toshi

November 02 2018

fugufisz
8351 dfc3 500
fugufisz
6435 5c7e 500
Reposted fromzciach zciach viabeltane beltane
fugufisz
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeltane beltane

October 30 2018

fugufisz
2340 022e
Reposted fromfapucino fapucino
fugufisz
2809 27ff 500
Reposted fromrichardth richardth viajanealicejones janealicejones
fugufisz
1068 fef3 500
Reposted fromanheros anheros viadojenka dojenka

October 29 2018

fugufisz
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viamorazmora morazmora
fugufisz
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahibernacja hibernacja
fugufisz
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainvincible invincible

October 23 2018

fugufisz
3110 23c1
fugufisz
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapimpmyheart pimpmyheart

October 14 2018

fugufisz
2611 6be0 500
☻☻☻
Reposted fromjulios julios viaotella otella
fugufisz
2925 b2be
Reposted fromtichga tichga viaotella otella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl