Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

fugufisz
2611 6be0 500
☻☻☻
Reposted fromjulios julios viaotella otella
fugufisz
2925 b2be
Reposted fromtichga tichga viaotella otella
fugufisz
2659 d9ae 500
Reposted fromoll oll viaotella otella
fugufisz
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor

October 08 2018

fugufisz
6925 761f
Reposted fromzciach zciach viamikmikmik mikmikmik

September 28 2018

fugufisz
fugufisz
8826 fb79 500
fugufisz
1126 cdcc 500
Remember me?
Reposted from4777727772 4777727772 viamorazmora morazmora

September 22 2018

fugufisz
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabeltane beltane
fugufisz
2013 a635 500
a classic
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamorazmora morazmora

September 20 2018

fugufisz
3312 13f2 500
Reposted fromyikes yikes viadancingwithaghost dancingwithaghost
fugufisz
Reposted frommangoe mangoe viadancingwithaghost dancingwithaghost
fugufisz
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
fugufisz
0898 73ed
Reposted fromonatequila onatequila viamorazmora morazmora

July 24 2018

fugufisz
5463 d2ef 500
Reposted frompulperybka pulperybka

July 22 2018

0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

fugufisz
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
fugufisz
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
fugufisz

Nawet gdy spotykałem się z innymi kobietami i próbowałem coś z nimi budować, zawsze tylko do jednej tęskniłem. Ona była na takim wiecznym głodzie życia. Pełna pasji i miłości do świata. Zawsze z iskrą w oku, którą ja w niej ugasiłem, swoją osobą.


— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
fugufisz
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viaflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl