Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

fugufisz
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
fugufisz
Zużywaj się, nie rdzewiej.
— H. Jackson Brown, Jr.
fugufisz
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viastonerr stonerr
fugufisz
7330 3cfe 500
Reposted fromoll oll vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
2836 913d
Reposted fromciarka ciarka vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
6181 4db7 500
Reposted fromhormeza hormeza vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
7238 ce23 500
fugufisz
7374 0085 500
fugufisz
0246 6a62 500
Reposted fromoll oll vianylony-z-baltony nylony-z-baltony

April 30 2019

fugufisz
fugufisz
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn vianylony-z-baltony nylony-z-baltony

April 27 2019

fugufisz
9455 0923 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viastonerr stonerr

April 25 2019

fugufisz
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
fugufisz
Akcja "My nie śpimy", IV Sympozjum i Wystawa „Złote Grono”, Zielona Góra 1969, fot. E. Kossakowski
Reposted fromciarka ciarka vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
8886 4ae9 500
Reposted froms3 s3 viaspecific-humor specific-humor
fugufisz
1407 215a
fugufisz
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viainvincible invincible

March 25 2019

fugufisz
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viahibernacja hibernacja

March 24 2019

fugufisz
5278 2f38
<3
Reposted fromSzczu Szczu viatwinpeaks twinpeaks
fugufisz
9936 64e9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl