Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

fugufisz
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viainvincible invincible

March 05 2018

fugufisz
0636 5df1 500
Reposted frompunisher punisher viainvincible invincible

March 01 2018

fugufisz
7562 d34d
Reposted fromtichga tichga viastonerr stonerr

February 27 2018

fugufisz
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 viainmybetterworld inmybetterworld
6782 9f6c
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamorazmora morazmora

February 18 2018

fugufisz
2290 1c00
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
fugufisz
7996 a735
Reposted fromMtsen Mtsen viamorazmora morazmora
2864 6f46 500
Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viamorazmora morazmora
fugufisz
5042 fd20 500
Reposted fromkelu kelu viastonerr stonerr
fugufisz
1572 1fca
Reposted frompulperybka pulperybka
0316 dce5
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viastonerr stonerr

February 11 2018

fugufisz

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viastonerr stonerr
fugufisz
Reposted fromFlau Flau vianowaay nowaay
1206 c3e2 500
Reposted fromfinnglas finnglas vianowaay nowaay

February 05 2018

fugufisz
fugufisz
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viasoundofsilence soundofsilence

January 31 2018

fugufisz
3176 3281 500
Don't disturb, it's nap time
Reposted frominzynier inzynier viainvincible invincible
fugufisz
6346 af18 500
Reposted frompiehus piehus viainvincible invincible
fugufisz

„Jest taka grupa ludzi, która żyje z depresją, która nie rujnuje im życia. Coś takiego nazywa się dystymią. To taka nieodzowna smuga zmęczenia, wewnętrzny cień" – tłumaczy mi dr Kłodecki.

To w tym momencie naszej rozmowy, w mojej głowie pojawił się obraz funkcjonalnego samobójcy: osoby, która będąc dzieckiem, najpierw uświadamia sobie, że kiedyś umrze, później oswaja się z tą myślą, by następnie zacząć postrzegać śmierć jako jedną z akceptowalnych opcji. Kogoś, kto bazuje na sinusoidalnych skokach emocji: od chwilowej egzaltacji szczęścia po równie nagłe ataki smutku i wycofania, prowadzących do myśli o autodestrukcji. Zobaczyłem siebie. Uznałem, że to najlepszy moment, by spytać mojego rozmówcę o mechanizm takiego działania.

„Możliwe, że jest to pewna forma mierzenia się z tematem śmierci, pozbywania się lęku przed nią i psychiczna gotowość na koniec. Taka osoba najwyraźniej się zabezpiecza – tworząc pewien rodzaj wyjścia awaryjnego, z którego jednak nie korzysta" – dowiedziałem się. Czy to miało mnie uspokoić? Czy poczułem się nieswojo tańcząc ze śmiercią? W jakiś pokręcony sposób zrozumiałem, że pomimo emocjonalnych huśtawek, mój organizm znalazł sposób, by mnie ratować. Poczułem się dobrze w swoim ciele, bezpiecznie. 

http://www.vice.com/pl/read/funkcjonalny-samobojca

January 05 2018

fugufisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl