Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

fugufisz
8201 4848 500
Reposted frompunisher punisher viabercik bercik
fugufisz
9048 734a 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaPicki91 Picki91

February 13 2019

fugufisz

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viahibernacja hibernacja
fugufisz
Reposted frommangoe mangoe viaspecific-humor specific-humor
fugufisz
0603 f125 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamorazmora morazmora
fugufisz
9507 f80e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamorazmora morazmora
fugufisz
9148 7b76
Reposted fromtfu tfu viamirosia mirosia
fugufisz
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
fugufisz
1787 0df1 500
Reposted fromzie zie viamorazmora morazmora
fugufisz
2099 635f 500
Reposted fromRowena Rowena vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
1765 9a3f 500
:3
fugufisz
2913 e668 500
Reposted fromfungi fungi vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
fugufisz
Reposted fromFlau Flau vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
3280 9398 500
fugufisz
6479 55b6
Reposted frombloodymonk bloodymonk vianowaay nowaay
fugufisz
3612 1cca 500
Reposted fromnutt nutt vianowaay nowaay
fugufisz
9476 6ab9
Reposted fromphilipp philipp vianowaay nowaay
fugufisz
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl