Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

6060 61d6 500
Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viasatyra satyra
fugufisz
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
fugufisz
fugufisz
9581 2e39
asaprocky
fugufisz
3373 a0aa
Reposted frommollydaggers mollydaggers viacagness cagness
fugufisz
me.
Reposted frommajkey majkey viaikari ikari
fugufisz
0382 02f8
fugufisz
1359 86a6 500
Reposted fromkjuik kjuik vialittlewhitelies littlewhitelies
fugufisz
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
fugufisz
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaajmaga ajmaga

July 07 2015

fugufisz
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viainvincible invincible
fugufisz
6955 536f 500
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viaseverine severine

July 05 2015

fugufisz
fugufisz
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasavor savor
fugufisz
5328 99fd
fugufisz
3529 2d89 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabjureczko bjureczko
fugufisz
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaLonePoProstu LonePoProstu
fugufisz
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viakenixia kenixia
fugufisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl