Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

fugufisz
8460 a0d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikmikmik mikmikmik

July 10 2019

fugufisz
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viapimpmyheart pimpmyheart
fugufisz
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianowaay nowaay

June 27 2019

fugufisz
7946 0723 500
Reposted froms3 s3 viaspecific-humor specific-humor
fugufisz
9476 a3c4 500
Reposted frompiehus piehus viaspecific-humor specific-humor

June 16 2019

fugufisz
1314 7f5b 500
fugufisz

May 27 2019

fugufisz
7952 1818 500
tak się powinno wychowywać. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeltane beltane
fugufisz

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainvincible invincible

May 26 2019

fugufisz
2705 e54a 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viainvincible invincible

May 12 2019

fugufisz
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
fugufisz
Zużywaj się, nie rdzewiej.
— H. Jackson Brown, Jr.
fugufisz
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viastonerr stonerr
fugufisz
7330 3cfe 500
Reposted fromoll oll vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
2836 913d
Reposted fromciarka ciarka vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
6181 4db7 500
Reposted fromhormeza hormeza vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
fugufisz
7238 ce23 500
fugufisz
7374 0085 500
fugufisz
0246 6a62 500
Reposted fromoll oll vianylony-z-baltony nylony-z-baltony

April 30 2019

fugufisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl